was successfully added to your cart.

Aangepaste openingstijden molen De Roosdonck i.v.m. Coronavirus / Changed opening times due to Coronavirus

Om onze vaste gasten toch van dienst te kunnen zijn, hebben wij besloten om, met de nodige aanpassingen, de verkoop van onze producten mogelijk te maken.

Dit betekent dat:

Molen De Roosdonck op zaterdag (vanaf 28 maart 2020 tot nadere berichtgeving) open is van 10.00-12.00, uitsluitend voor de verkoop van onze producten.

Betaling bij voorkeur met pinpas, wij hebben hiervoor de mogelijkheid gecreëerd.

U kunt uw bestelling alvast doorgeven per e-mail: hmerks@onsnet.nu of telefonisch: 040-2836379 of 06-81618248. Dit zorgt voor een snelle afhandeling bij het ophalen.

Wij vragen u de vereiste afstand van minimaal 1,5 m ten opzichte van onze vrijwilligers en andere gasten in acht te nemen.

De molen blijft gesloten voor bezoekers.

English

In order to be of service to our regular guests, we have decided to make the sale of our products possible with the necessary adjustments.

Windmill De Roosdonck is open on Saturdays (from March 28, 2020 until further notice) from 10.00-12.00 am, exclusively for the sale of our products.

Payment preferably by debit card, we have created the possibility for this.

You can already place your order by e-mail: hmerks@onsnet.nu or by telephone: 040-2836379 or 06-81618248. This ensures fast handling when picking up.

We ask you to observe the required distance of at least 1.5 m from our volunteers and other guests.

The windmill remains closed for visitors.

Reageer

Volgend artikel