was successfully added to your cart.

Gemeente Nuenen betaalt toch mee aan herstel De Roosdonck

De gemeente Nuenen gaat toch meebetalen aan de restauratie van De Roosdonck. De gemeenteraad stemde 7 november jl. in met het voorstel van coalitiepartij W70 om de nog ontbrekende 9.000 euro beschikbaar te stellen voor de restauratie van de molen.

Reageer