was successfully added to your cart.

De bouwplaats voor de molen

Op 24 juli 1883 Marcelis van den Eijnden van “Johanna van Bakel echtgenoote van- en ten deze bijgestaan en gemagtigd door Johannes van Nuenen, landbouwers wonende te Nunen, gemeente Nunen Gerwen en Nederwetten” een stuks bouwland gelegen in de gemeente Nuenen, kadastraal bekend onder Sectie B, nummer 954, groot ongeveer 17 are. De koopprijs was 325 gulden.

Opmerkelijk bij deze verkoop was, dat een inwoonster van Nuenen een stuk land verkocht aan een inwoner van Dommelen, waarbij de koopakte werd verleden door een notaris te Veldhoven in het hotel Het Oude Posthuis te Eindhoven. Getuigen bij de verkoop waren de Eindhovenaren Anthonius Schellens, hotelhouder, en Johannes Theodorus Silvester van Hees, bakker. Het was waarschijnlijk voor alle betrokkenen het eenvoudigst om voor de transactie naar Eindhoven te reizen.

Gedeelte van de koopakte van de grond met de ondertekenaars