was successfully added to your cart.

De ramp

Op 20 oktober 1883 brengt de Helmondse Courant het volgende bericht:

De bekende streekschrijver schoolmeester Norbertus Panken uit Bergeijk schrijft in zijn dagboek: “Een ontzettende ramp had ’s middags ong. 12 u. te Nunen, Woensdag 17. plaats. Bij dit dorp, op gebied van Gerwen, was men sinds 2 maanden bezig, voor van den Eijnde te Dommelen een wind-graanmolen te bouwen. Ter hoogte van omstr. 15 meters opgetrokken stortte hij in, terwijl 5 personen zich boven bevonden, waaronder W. van den Eijnde en zijn Zwager J. Baken, die het werk stonden te bezichtigen. (…) Wonderlijk bekwamen de meesten geen erge wonden, doch een zeer brave 18 jarigen jongen, onder de molen arbeidende is verpletterd. Zie Meij.c. van 19 dezer.”

Ook de Meijerijsche Courant heeft er dus melding van gemaakt. De jongen, die onder het puin bedolven werd, was Martinus Swinkels.

Originele krantenbericht