was successfully added to your cart.

Aangepaste openingstijden molen De Roosdonck i.v.m. Coronavirus / Changed opening times due to Coronavirus

Door | Geen categorie | Geen reacties

Om onze vaste gasten toch van dienst te kunnen zijn, hebben wij besloten om, met de nodige aanpassingen, de verkoop van onze producten mogelijk te maken.

Dit betekent dat:

Molen De Roosdonck op zaterdag (vanaf 28 maart 2020 tot nadere berichtgeving) open is van 10.00-12.00, uitsluitend voor de verkoop van onze producten.

Betaling bij voorkeur met pinpas, wij hebben hiervoor de mogelijkheid gecreëerd.

U kunt uw bestelling alvast doorgeven per e-mail: hmerks@onsnet.nu of telefonisch: 040-2836379 of 06-81618248. Dit zorgt voor een snelle afhandeling bij het ophalen.

Wij vragen u de vereiste afstand van minimaal 1,5 m ten opzichte van onze vrijwilligers en andere gasten in acht te nemen.

De molen blijft gesloten voor bezoekers.

English

In order to be of service to our regular guests, we have decided to make the sale of our products possible with the necessary adjustments.

Windmill De Roosdonck is open on Saturdays (from March 28, 2020 until further notice) from 10.00-12.00 am, exclusively for the sale of our products.

Payment preferably by debit card, we have created the possibility for this.

You can already place your order by e-mail: hmerks@onsnet.nu or by telephone: 040-2836379 or 06-81618248. This ensures fast handling when picking up.

We ask you to observe the required distance of at least 1.5 m from our volunteers and other guests.

The windmill remains closed for visitors.

Hollywood in Nuenen

Door | Geen categorie | Geen reacties
Kirk Douglas in Lust for life (1956)

Op 6 februari 2020 is Hollywood-legende Kirk Douglas op 103-jarige leeftijd overleden. In 1956 speelde hij Vincent van Gogh in de film “Lust for Life”. Deze film werd deels in Nuenen opgenomen en uiteraard ontbrak ook De Roosdonck niet.

Herstel De Roosdonck mede dankzij legaat nazaat Vincent van Gogh

Door | Geen categorie | Geen reacties

De restauratie van De Roosdonck wordt voor een deel betaald uit een legaat van Johan van Gogh, een ver familielid van Vincent van Gogh en vader van filmmaker Theo van Gogh.

Het molenfonds ontving de erfenis van Johan van Gogh eerder dit jaar en koos voor besteding aan het herstel van De Roosdonck vanwege de band die zijn oudoom Vincent van Gogh met de molen had. De molen werd diverse keren door Vincent van Gogh vastgelegd.

Uiteraard zijn wij zeer verheugd en trots met deze gift; het is een mooi gebaar en fijn dat iemand zoveel om molens geeft.

Deel kosten voor herstel De Roosdonck binnen

Door | Geen categorie | Geen reacties

Een deel van de kosten voor het herstel van molen de Roosdonck is toegezegd, nl. 76% van de € 45.000,00. Met dank aan het Molenfonds, Bankgiro loterij, MOAC Gravin van Bylandt, Prins Bernard Cultuurfonds en vooral De Hollandsche molen Leo Endedijk en Jippe Kreuning. Aan Molenbouw de Jongh is inmiddels de opdracht gegeven om de schade aan de molen te herstellen. De financiering van de overige 24% wordt nog verder onderzocht. Vooralsnog zijn wij ontzettend blij te kunnen melden dat de molen hersteld gaat worden en er nog lang genoten kan worden van dit mooie monument.